با گستره توزيع در سراسر ايران و پرتیراژترین روزنامه در استان خوزستان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: منصور قنواتی
نشانی دفتر اهواز: خیابان آزادگان(24 متری) روبه روی کوچه نشاط - تلفن: 32212878 - 32235252 061

 دفتر تهران: تلفن:66938465
.......................

تــــعـــرفـــــه چاپ آگهــــي‌هــــا در سال 1401

 بر اساس نرخ‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

(شامل کلیه آگهی‌های تبلیغاتی، دولتی، ثبتی و مناطق)

 

صفحه

اول

صفحه

آخر

صفحات

2 یا 3

سایر

 صفحات

آگهی‌های ثبتی

شرکت‌ها

آگهی‌های ثبتی ‌دادگستری

يك كادر ( Cm8×5/3)

26000000

15600000

 10400000

 5200000

900000

450000

 
* قيمت‌ها به ريال و اندازه كادرها به سانتی متر مي‌باشند.

* قيمت‌ها بر اساس رتبه 3  نرخ‌نامه ارشاد می‌باشد (روزنامه کارون دارای رتبه 3 است).

* قيمت‌ها بر اساس نرخ‌نامه آگهی‌های دولتی سال 1401 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.

* این تعرفه تنها نرخ‌نامه آگهی‌ها در روزنامه کارون شامل کلیه آگهی‌های تبلیغاتی، دولتی، ثبتی و مناطق می‌باشد.

تخفيفات:  آگهي‌هايي كه حداقل چهار نوبت متوالي درج شوند. 10 درصد

 برای اطلاع از هزینه درج آگهی‌ در وب‌سایت روزنامه

با شماره تلفن‌های زیر تماس حاصل فرمایید:

* تلفن دفتر تهران- تلفن:66938465نمابر 66926974  دفتر اهواز: 32219296-32212878-32235252

نشانی وب‌سایت:  karoondaily.ir  

نشانی الکترونیکی:  karoondaily.ir info@


نامتان را وارد کنید:
 
آدرس پست الکترونیک:
 
سرویس مورد نظر را انتنخاب کنید:
 
موضوع پیام:
 
پیامتان را وارد کنید:
 
 
 
بالای صفحه