آیین نامه اخلاق حرفه ای روزنامه کارون
 
 
 

روزنامه كارون که در 21 سال فعالیت مستمر مطبوعاتی خود همواره سعی در حفظ اخلاق‌ حرفه‌ای رسانه‌ای خود دارد مجددا بر مبانی و اصول مورد عنایت خود اهتمام و آنها را به شرح زیر و فهرست‌وار به عنوان یك میثاق اخلاقی آویزه گوش و فعالیت مستمر خود قرار می‌دهد. تحریریه روزنامه «کارون»، اعم از مدیر مسئول، نویسندگان، خبرنگاران، عکاسان، دبیران و ....، مجموعه معیارهای اخلاقی حرفه‌ای را با توجه به استانداردهای ‌این حرفه، به عنوان اصول اخلاقی خویش تلقی کرده و رعایت آن را به شرح ذیل به عنوان مبانی مشترک حرفه‌ای وظیفه خود می‌دانند.

1-‌ توجه به واقعیات و حقایق در فعالیت‌های روزمره خود و اصل داشتن قانون اساسی، قانون مطبوعات و قوانین موضوعه كشور.

2-‌ رعایت جانب «انصاف» در همه امور صنفی رسانه‌ای خود.

3-‌ رعایت حیثیت، آبرو، حریم خصوصی همه آحاد جامعه.

4-‌ امتناع جدی و همواره از توهین، افترا، تهمت و تخریب اشخاص حقیقی ، حقوقی و شهروندان جامعه.

5-‌ حفظ قوانین و آئین‌نامه‌های حرفه‌ای همچون قانون كپی‌رایت، خودداری از سرقت‌های ادبی، خبری و..

6-‌ مقابله و امتناع جدی با هر گونه باج‌خواهی و سهم‌خواهی و یا باج دادن و خبر فروشی و... در فعالیت خبری و رسانه‌ای.

7-‌ احترام به همه اقوام، مذاهب، خرده‌فرهنگ‌ها، آداب، سنت‌ها، زبان‌ها، احزاب و گرایش‌های متنوع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ...

8-‌ توجه جدی به منافع ملی كشور در انعكاس اخبار و مطالب و مقالات

9-‌ مقابله با پدیده خودسانسوری و توجه به نقش نظارتی رسانه‌ها در رشد و پویایی جامعه.

10-‌‌ احترام ورزیدن به اصول اخلاقی مورد احترام جامعه و دوری گزیدن از فرهنگ موسوم به «زرد» در فضای رسانه‌ای.

11-‌‌ نفی خشونت و خشونت‌ورزی در فعالیت رسانه‌ای و حرفه‌ای خود و توجه و تشویق فرهنگ «تعامل»، «گفت‌وگو» و «مصالحه» در نوشتارها، اطلاع‌رسانی و گفتمان.

12-‌ ترویج فرهنگ «نقد» و «انتقاد» سالم به دور از تخریب و تشویش برای نیل به اهداف نظارتی و سازنده یك رسانه.

13-‌ شرافت شغلی رسانه‌ای را پاس و بر آن اصرار خواهیم داشت.

14- از فشارهای غیرقانونی بر خود نیز نهراسیده و مقابله با این فشارها و زیاده‌خواهی‌ها در چارچوب قانون

15-‌ به تنوع و تكثر اعتقاد داشته و به همه افكار و سلایق موجود در جامعه احترام می‌نهیم.

و...

در پایان بار دیگراعتقاد راسخ داریم كه رسانه واقعی رسانه‌ای است كه اخلاق حرفه‌ای خود را خط قرمز فعالیت خود بداند و خط قرمز ما روزنامه‌نگاران و مدیریت كارون، همانا حفظ اخلاق متعالی دینی و میهنیمان است که آنها را فدای مصلحت‌اندیشی و هرگونه روابط پشت پرده و یا زدوبند نخواهیم كرد؛ انشاءا...

بالای صفحه